4e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex met badhuis

Klein wijkje tussen badhuis en Bavinckschool (beide ook van de hand van W.M. Dudok), die één geheel met de woningbouw vormen.
De huizen hebben puntdaken, badhuis en school platte.

Ontwerp en realisatie in de periode: 1920 - 1921
Bavinckschool: 1922
Badhuis: 1923

Merendeel woningen is eigendom van Woningstichting Dudok.

De huizen in de volgende straten behoren tot dit 4e complex:

Rijksmonument

Bosdrift
Badhuis
Meer...
Bavinckschool
Meer...
Hilvertsweg
Meidoornstraat