5e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex met Oranjeschool

Complex met 113 woningen en 2 winkelhuizen.

Ontwerp en realisatie: 1920 - 1922


Renovatie in periode 2011-2017 Merendeel woningen is eigendom van Woningstichting Dudok.

De huizen in (delen van) de volgende straten behoren tot dit 5e complex:

Crocusstraat                                         Oranjeschool

 

 

 

Meer...
Diependaalselaan
Hilvertsweg
Lavendelplein
Lavendelstraat
Lupinestraat

 

 

 

       
Neuweg