8e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex

Complex met woningen aan Slachthuisplein, Kievitstraat en Leeuwerikstraat.
1923.

Gebouwd samen met Slachthuis, ook van Dudok.
Ontwerp: 1919 (eerste ontwerp) -1922 (definitieve ontwerp)

Woningen en slachthuis afgebroken en vervangen door nieuwbouw (1998-2000): Jac. P. Thijsseplein e.o.