West en Oostbeer

Naarden

Gemetselde dammen in de vestinggracht, als onderdeel van de zeewaterkering.
De beren hebben een puntige bovenzijde en zijn voorzien van zogenaamde monniken om toegang tot de vesting via de beer te bemoeilijken.

Westbeer
Verbindt Bastion Oud Molen met de Westdijk.
Lengte 65m
Op de Westbeer staan 2 monniken.
Op de eerste monnik is een gedenkplaat aangebracht ter ere van de opzichters van de bouw van de vestingwerken (gereed 1679)
De tekst is in het Latijn.
Nederlandse vertaling. Op deze beer staan 2 monniken.
Tekst monnik Westbeer
Nederlandse vertaling overgenomen uit:
De vesting Naarden
G. Pikkemaat
Waanders Uitgevers Zwolle
ISBN 90 400 9844 1 Nadat Naarden onder aanvoering van de Prins van Oranje stormenderhand was heroverd,
en door dit voorbeeld was aangetoond, dat de Fransen niet onoverwinnelijk waren,
heeft de overheid, nadat de verdedigingswerken eerst door een verschrikkelijke storm en
door van alle kanten binnenstromende golven waren neergehaald, de stad versterkt
onder leiding van Theodorus van Leyden van Leeuwen en Nicolaas Witsen.
Het werk kwam tot stand nadat de eerste steen was gelegd door Adriaan Willem van Leyden van Leeuwen en Cornelis Witsen,
op de eerste dag van de maand april in het jaar 1676.
Een dankbaar nageslacht moge het moedig en standvastig verdedigen.

Oostbeer
Deze beer uit ca 1680 verbindt Bastion Oranje met de Oostdijk.
Oorspronkelijk met monniken, zoals op de Westbeer.
Sinds de restauratie in 1986 staan er zgn "Rijksragebollen" op.

Westbeer
Oostbeer